Energieweg 58, 5641 CX, Nijmegen
024 2424 282

Wat kan een incasso bureau voor jou betekenen?

Voor menig aantal bedrijven geldt dat ze met de handen in het haar zitten omdat één of meerdere van hun klanten niet aan hun betalingsverplichtingen weten te voldoen. Dit kan ook voor het bedrijf dat de facturen heeft uitgeschreven uiteraard aanzienlijke gevolgen hebben. In het bijzonder wanneer de betalingsachterstanden zich blijven opstapelen kan dat er niet zelden voor zorgen dat ook dit bedrijf in de financiële problemen komt te zitten. Gelukkig bestaat er nog zoiets als een incasso bureau. Voor een dergelijk bureau geldt dat ze is gespecialiseerd in het invorderen van openstaande facturen. Dit tracht ze eerst zelf te doen, maar eventueel kan er ook een beroep worden gedaan op de diensten van een deurwaarder. In ieder geval, zou jij graag willen kunnen achterhalen wat een dergelijk incasso bureau ook voor jou kan betekenen? Dan moet je zeker en vast even de informatie ontdekken die je aantreft hier op deze pagina!

Wat is een incasso bureau precies? 

Een incasso bureau is een gespecialiseerd bedrijf voor wat betreft het invorderen van openstaande facturen die reeds enige tijd de vervaldatum hebben bereikt. Het komt in de praktijk niet zelden voor dat bedrijven diensten leveren of producten verkopen waarvoor men uiteindelijk nooit het verschuldigde bedrag ontvangt. Dat is natuurlijk zeer vervelend. Dit niet in het minst omdat het bedrijf in kwestie vaak ook kosten heeft moeten maken voordat ze konden factureren aan de eindklant. Het inschakelen van een incasso bureau zorgt ervoor dat je een beroep kan doen op een gespecialiseerde en bovendien ook ervaren partij die voor jou de invordering van de openstaande facturen voor haar rekening kan nemen. Op deze manier kan worden voorkomen dat de financiële mogelijkheden van je bedrijf negatief worden beïnvloed door wanbetalers. 

Met welke kosten moet je rekening houden als opdrachtgever?

Het spreekt natuurlijk voor zich dat het inschakelen van een incasso bureau ook bepaalde kosten met zich mee zal brengen. Hoe hoog deze kosten zijn gelegen wordt onder meer bepaald door de ervaring waar het kantoor over beschikt. Des te meer ervaring en des te groter het kantoor is, des te meer kosten er doorgaans worden aangerekend, maar ook des te groter de kans is dat je daadwerkelijk de verschuldigde facturen zal ontvangen. Het is in de praktijk ook altijd goed om jezelf de vraag te stellen welke partij verantwoordelijk is voor het dragen van de kosten. Dit kan namelijk jijzelf zijn als opdrachtgever, maar ook de wanbetaler. Het spreekt voor zich dat je bij voorkeur zal willen kiezen voor een incasso bureau waarbij dit laatste het geval is. 

Wat betekent “no cure, no pay” precies?

Tot slot zal je bij het doornemen van de voorwaarden van de verschillende incassobureaus niet zelden bovenstaande zien verschijnen. Zo ook bij Incassonet.nl. Dit zijn mogelijks de interessantste kantoren om een beroep op te doen. Dit in het bijzonder omdat zij geen kosten in rekening brengen zolang men er niet in slaagt om de openstaande factuur te kunnen invorderen. Het hanteren van dit principe betekent in de praktijk ook vaak dat men heel wat geloof hecht in eigen kunnen. Dat is zeker belangrijk om rekening mee te houden.

Schuiven naar boven