Bedrijfsverzekeringen

kies een verzekering

 

Bedrijfsverzekeringen

 
 

Voordelige premies voor uw bedrijfsverzekeringen. U kunt hieronder kiezen welke berekeningen u wilt maken voor uw bedrijf. Alle bedrijfsverzekeringen op een rij. Online alle berekeningen maken uw bedrijfsverzekering, U kunt online de offerte aanvragen of direct de bedrijfsverzekering afsluiten.

U kunt u ons ook bellen om het samen te doen, BEL 026-3709043

Alle bedrijfsverzekeringen van verzekering05.nl op een rij. U kuntvoor uw bedrijfsverzekering de laagste premie berekenen en online afsluiten De voordeligste premie voor de bedrijfsverzekeringen hebben we voor u geselecteerd op kwaliteit en prijs.

 
 

 

 

 

 
 

 Aansprakelijksheidsverzekering  bedrijven (AVB)

 
   Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven, de AVB
  We werken alleen met de TOP 10 maatschappij. Met de AVB verzekert u zich tegen de financiele gevolgen van schade die u als bedrijf veroorzaakt aan derden. Met de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering van verzekering05.nl wordt schade afgedekt die toegebracht wordt aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. De aansprakelijkheidsverzekering is er voor wanneer u aansprakelijk wordt gesteld.  Zonder deze verzekering heeft u geen bescherming tegen claims van anderen.  
     
 

De AVB is een verzekering die in actie komt na een claim en u beschermt indien men u aansprakelijk stelt.

 
     
 
 
  Aansprakelijkheidsverzekering?
 
     
 

 Bestelautoverzekering

 Direct online  uw premie berekenen,    premie vanaf  9 euro per maand.

 
 

De beste en voordeligste bestelautoverzekering direct afsluiten. We werken met 55 maatschappijen samen en garanderen een fantastische verzekering voor de laagste premie. We vergelijken zowel op prijs als op kwaliteit. Aan u de keuze....

 
   Particulier gebruikte bestelauto's verzekeren wij ook.  
   

Een WA verzekering is wettelijk verplicht voor uw voertuig. De dekking en de betalingstermijn bepaalt u zelf. Bij een WA casco dekking heeft u bij ons geen verhaalsrechtsbijstandsverzekering nodig.

 
     
 
 
  Bedrijfsautoverzekeringen?
 
     
 

 

 

 Bedrijfsgebouwverzekering

 Direct online  de premie berekenen

 

 
 

Bereken de premie voor een bedrijfspand on-line en u kunt u direct online afsluiten of een offerte aanvragen. Uw pand snel en goedkoop verzekerd.  U heeft gekozen voor een eigen pand en dit moet goed verzekerd zijn. Of het nu een fabriek, kantoor of restaurant betreft, in uw bedrijfspand bevindt zich de motor van uw onderneming. Stel uw gebouwen financieel veilig met onze bedrijfsverzekeringen. De gebouwenverzekering van Beterverzekeren.nl biedt de oplossing.

 
  Een verzekering voor uw pand is verplicht indien u dit gefinancierd heeft. De bank zal een verzekering eisen. De gebouwenverzekering van die bank is echter veel te duur.  
 
 
  Gebouwenverzekering
 
 

 

 Inventaris goederen verzekering

 Direct online  de premie berekenen

 

 
 

Bwereken uw inventarisgoederenverzekering direct online, een van onze top bedrijfsverzekeringen, is de voorraad en zijn alle objecten binnen uw bedrijf verzekerd. Alles dat niet onlosmakelijk met het pand is verbonden. Denk hierbij aan meubels, stellages, machines, apparatuur, kantoorartikelen en voorraden. Met de Inventarisverzekering verzekert u zich van financiële compensatie bij het blijvend onbruikbaar worden van voorraden en inventaris.

 
 

Een verzekering voor inventaris en voor de voorraad is verplicht indien de bank u een financiering hiervoor verleend heeft. Ook zonder die verplichting is het raadzaam deze zaken te verzekeren.

 
     
 
 
  Inventarisverzekering?
 
     
 

 Koeriersverzekering

 
 

 

Koeriersverzekering, voor ZZPers

 
 

Voor ondernemers die als koerier werkzaam zijn hebben we een passende verzekering. We verzekeren U als ZZPer, zonder parsoneel. Wij kunnen (en willen) alle ZZP koeriersbedrijven verzekeren.

Voor koeriersbedrijven geldt wel vaak maatwerk. Bereken de premie van een van uw voertuigen. We bellen u altijd terug en spreken uw wensen door. U kunt ons ook bellen op 026-3709970.

 
     
 
 
  Koeriersverzekering?
 
     
 
 Rechtsbijstandverzekering
 
 

Rechtsbijstandverzekering voor alle bedrijven

 
 

Onze Rechtsbijstandverzekering, een van onze 11 bedrijfsverzekeringen, beschermt u tegen juridische consequenties. Uw onderneming doet dagelijks transacties waarbij allerlei risico's horen. Van het aanschaffen van meubilair tot het aannemen van personeel. Ook kunt u partijen tegenkomen die u niet wil betalen omdat men niet levert zoals dat is afgesproken. Wij zorgen voor de bijstand. Deze verzekering is de actieve aanvulling van de AVB en  kan enkel indien U al een AVB (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) heeft afgesloten.

 
     
 
 
  Rechtsbijstandverzekering
 
     
     
 

Vrachtwagenverzekering

 
 

Het verzekeren van een vrachtauto is gespecialiseerd werk, een verkeerd advies omtrent uw vrachtautoverzekering kan de dekking ongedaan maken of de premie onnodig hoog laten oplopen. De premie voor uw vrachtautoverzekering is afhankelijk van heel wat meer zaken dan bij een autoverzekering. Laat Beterverzekeren.nl een premievergelijk uitvoeren.

 
     
 
 
  Vrachtwagenverzekering
 
     
     
     
   
   
   
   
   

 

Op de aanvraag van een schadeverzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende;

1. Uw bedenktijd is 14 kalenderdagen

2. Uw bedenktijd gaat is 5 dagen na afgiftedatum van de polis.

3. De verzekering heeft een contracttermijn van ten minste een jaar

4. Als u de verzekering ongedaan maakt (eenzijdig), dan is daarmee de verzekering ongeldig. Dit betekent dat wij eventuele schade die u lijdt gedurende de bedenktijd niet vergoeden.

 

 

 

 

 

 

 

 


​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

 

 

  • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
  • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade