Aansprakelijkheidsverzekering ondernemers

Aansprakelijkheidsverzekering ondernemers vergelijken.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


Bereken en vergelijk de voordeligste aansprakelijkheidsverzekering ondernemrs.

 

On-line de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers, AVB voor bedrijven, berekenen.

U kunt na de berekening uw keuze maken en een offerte aanvragen of zelfs online de polis direct afsluiten.

We zijn als bedrijf er op ingericht u terug te bellen om alles even met u door te spreken.

Natuurlijk kunt U ons ook bellen voor advies of om de berekening samen te maken 026-3709043.

 

Bereken uw voordelige premie voor een aansprakelijkheidsverzekering ondernemers maak een premievergelijkingen tussen verschillende maatschappijen.

Kies bijvoorbeeld voor de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).

Met deze verzekering bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt door een klant, ander bedrijf of de overheid.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven wordt schade afgedekt die toegebracht wordt aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Uw verzekeraar zal de zaak voor u behandelen en de oorzaak van de schade onderzoeken. U kunt direct een polis voor uw voor uw aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.

Verzekering05.nl biedt naast de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven andere schadeverzekeringen aan zakelijke gebruikers.

Door het vergelijken van premies via onze prijsvergelijk modules, willen wij u een verzekering aanbieden met een concurrerende premie.

Veel van onze cliënten kiezen voor een complete verzekeringspolis waardoor men profiteert van korting. Onze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven wordt nóg goedkoper als u de verzekering onderbrengt in een verzekeringspakket! aansprakeijks

 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ( in het kort AVB) dekt de materiële en letselschade (zie omschrijving onder) die door de ondernemer zelf of door zijn werknemers wordt veroorzaakt. 
Voorbeeld: U stoot een dure vaas om bij uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt naar ten val en loopt daardoor letsel op.

Werkgeversaansprakelijkheid: Indien u personeel in dienst heeft is dit een steeds belangrijkere dekking. In de loop van jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade van hun medewerkers enorm uitgebreid. Er zijn gerechtelijke uitspraken geweest die ertoe geleid hebben dat werkgevers op grond van ‘goed werkgeverschap’ aansprakelijk kunnen zijn voor schade die een medewerker heeft opgelopen. 

 

bedrijfsverzekeringen Arnhem aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Doetinchem aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Huissen aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Rheden aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Oosterbeek aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Duiven aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Nijmegen aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Bemmel aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Elst aansprakelijks bedrijfsverzekeringen Dieren aansprakelijks bedrijfsverzekering Westervoort

 
De Aansprakelijkheidsverzekering ondernemersvan VERZEKERING05

Uw aansprakelijkheidsverzekering ondernemers nóg goedkoper.

Ververzekering05.nl biedt naast de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven andere schadeverzekeringen aan zakelijke gebruikers.

Door het vergelijken van premies via onze prijsvergelijk modules, willen wij u een verzekering aanbieden met een concurrerende premie.

Veel van onze cliënten kiezen voor een complete verzekeringspolis waardoor men profiteert van korting.

Onze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven wordt nóg goedkoper als u de verzekering onderbrengt in een verzekeringspakket!

Bedenktijd voor schadeverzekeringen Op de aanvraag van een schadeverzekering is een bedenktijd van toepassing.

Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken.

Hierbij geldt het volgende:

1. Uw bedenktijd is 14 kalenderdagen.

2. Uw bedenktijd gaat in 5 dagen na de afgiftedatum op de polis die u van de maatschappij ontvangt.

3. De verzekering heeft een contracttermijn van ten minste één jaar.

4. Als u de verzekering ongedaan maakt (eenzijdig), dan is daarmee de verzekering ongeldig. Dit betekent dat wij eventuele schade die u lijdt gedurende de bedenktijd niet vergoeden. 

Onafhankelijk vergelijken op prijs en kwaliteit Bij Verzekering05.nl kunt u vrijblijvend een premievergelijking maken. Ons kantoor maakt een onafhankelijke voorselectie van maatschappijen.

Bij de voorselectie van de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is niet alleen de laagste premie belangrijk. Ook letten we op uitgebreide polisvoorwaarden, een uitstekende dekking en een beperkt eigen risico. Wij willen ú in de eerste plaats een goed advies geven. Daarom bieden we een selectie van de beste maatschappijen. U kunt zelf online een offerte aanvragen voor uw aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.

 


​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

 

 

  • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
  • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade