Inventarisverzekering

Inventarisverzekeren, inventarisgoerderenverzekeren

 

Inventarisverzekeren vergelijken op prijs en kwaliteit.

De voordeligste inventarisverzekering direct berekenen.

Voorbeeld; we zitten gegarandeerd 10% onder de premie van Interpolis bijvoorbeeld.

Bel 026-3709043 

Online alle objecten binnen uw bedrijf verzekerd, die niet onlosmakelijk met de grond zijn verbonden. Alle meubels, stellages, machines, apparatuur, kantoorartikelen en voorraden. Verzekering05.nl is de beste in het verzekeren van een groot aantal risico's

Dat doen we door onafhankelijke premievergelijkingen aan te bieden tussen verschillende maatschappijen, waaronder voor de inventarisverzekering.

Vraag een offerte aan voor uw inventarisverzekering of sluit direct de polis online af!

 
De Inventarisverzekering van verzekering05.nl
 

Wij geven beknopt weer waar onze inventarisverzekering voor bedrijven voor staat op het gebied van dekkingen, verzekerde waarden en uisluitingen.

 
 


Dekkingen

 
 

Op de inventarisverzekering van verzekering05.nl, is in ieder geval schade verzekerd als gevolg van brand, blikseminslag, overspanning en inductie, ontploffing, vallende voorwerpen uit lucht- en ruimtevaartuigen, inbraak, diefstal of pogingen daartoe, afpersing, beroving van een personeellid, vandalisme na binnendringing van het gebouw, storm, water, stoom of blusmiddel door buiten het gebouw geleden leidingen, schade veroorzaakt door sprinklerinstallatie, regen, hagel, sneeuw en smeltwater wat onvoorzien het gebouw inkomt, rook, roet, uitlekkende olie, het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen en rellen. Ook opstootjes en werkstakingen, meteorieten, kappen of snoeien van bomen, paarden en veem bijtende stoffen, glasbreuk en storing in- of uitval van koelkasten en diepvriezers worden gedekt onder de inventarisverzekering.

 
 


Verzekerde waarden

 
 

Bij verzekering05.nl kunt u uw inventarisverzekering afsluiten tegen nieuwwaarde of tegen vervangingswaarde. Voor het verzekeren van nieuwwaarde mag de inventaris in de meeste gevallen niet ouder dan 3 jaar zijn. Handelsgoederen worden doorgaans voor uw inkoopwaarde verzekerd op de inventarisverzekering. De verwachte winst wordt doorgaans niet meeverzekerd. Wanneer u seizoensgebonden artikelen verhandelt, dan is het raadzaam om vooraf uw verzekeraar te contacteren.

Fabrieksgoederen kennen verschillende verzekerde waarden op de inventarisverzekering. Gebruikelijk is om grond- en hulpstoffen te verzekeren tegen de inkoopprijs, halffabricaten worden verzekerd tegen de grondstofkosten met de fabricagekosten. De voorraden gereed product worden verzekerd tegen de integrale kostprijs. Wanneer er veel wisselingen zijn in de voorraden, dan moet dit worden gemeld. Wij zullen zoeken naar een redelijk voorstel; dat kan zijn via de ijzeren voorraad, hoogste voorraad of gemiddelde voorraad.

Na schade kan er sprake zijn van opruimingskosten die gedekt zijn door uw inventarisverzekering. Bijvoorbeeld voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Daarom vormen ze een onaanzienlijk bedrag van de verzekerde waarde. Bereddingskosten zijn de door u of namens u gemaakte kosten bij een onmiddellijk dreigend gevaar ter voorkoming of vermindering aan de verzekerde zaken. Hiervoor is vaak een bedrag opgenomen op de polis.

 
 


Uitsluitingen

 
 

Bij onze inventarisverzekering is het van belang om uw bedrijfsactiviteiten goed te omschrijven en wel om de volgende reden: wanneer u andere activiteiten onderneemt dan omschreven, dan vervalt de dekking.

 
     Bijzondere algemene verzekerings informatie.​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

  • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
  • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade

  
Gezonde financiële toekomst

Wij stellen dat het voor u, als onze klant, in staat bent zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde zakelijke financiële toekomst. Het onze missie u duidelijk te maken welke keuzes u kunt maken om dit te bewerkstelligen.
Wij snappen dat het van belang is duidelijk te hebben welke risico’s u met uw bedrijf loopt en hoe dat het beste kan worden verzekerd. Met eenvoudige, heldere producten en diensten bieden we klanten overzicht en inzicht.
Uiteraard samen met u als adviseur.