Koeriersverzekeringen

VANAF 10 EURO PER MAAND!

Verzekering voor Koeriers, laagste premie van Nederland.

                                                                                            VOOR ZZP KLIK RECHTS BOVEN.

                                                                                              VOOR MKB KLIK LINKS ONDER.

Wij zijn gespecialiseerd in verzekeringen voor koeriers; koeriersverzekeringen.

ZOEKT U VERZEKERINGEN VOOR KOERIERSBEDRIJVEN?

We hebben absoluut de beste premies!

Als ZZP koeriersbedrijf kunt u uw bedrijfswagens bij ons verzekeren.Veel van uw collega's hebben al onze lage premie!

Als MKB koeriersbedrijf hebben we fantastische premies.

Heeft uw personeel een vast contract, boven de 24 jaar dan kan u bij ons tercht!

 

KOERIERSVERZEKERINGEN VOOR BEDRIJVEN MET PERSONEEL

MKB KOERIERSVERZEKERINGEN

 
MKB koeriersverzekering BEDRIJVEN

Voor het MKB de voordeligste koeriersverzekering. KLIK ONDER.

Tot 5 voertuigen in bezit, volledige Nederlanddekking.

Laagste premie met de beste voorwaarden.

U start de berekening, kies voor koerier en voor onbeperkte kilometrage.

Uw personeel dat in de voertuigen rijdt heeft een vast dienstverband en zijn vanaf 24 jaar. Ook pakketdienstverzekeringen.

 

Bijzondere algemene verzekerings informatie.​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

  • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
  • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade

  
Failliet door wanbetaling?

25% van de MKB bedrijven gaat failliet door wanbetaling

Het economisch herstel zet zich eindelijk door en dus wilt u als ondernemer waarschijnlijk nu ook stappen zetten. Maar wat als uw afnemer niet op tijd betaalt? Of misschien niet kan betalen? Het aantal faillissementen is nu misschien redelijk stabiel, maar nog steeds bijna twee keer zo hoog als voor de crisis!

Enkele recente krantenkoppen geven de relevantie aan van het risico van wanbetaling:

  • 25% van de MKB bedrijven gaat failliet door wanbetaling.
  • 33% van de balans van een MKB’er bestaat uit onbetaalde rekeningen.
  • 50% van de facturen die meer dan 90 dagen open staat is oninbaar.