verzamelgebouwverzekering voor bedrijven

Verzamelgebouwverzekeringen voor bedrijven.

Een verzamelgebouw verzekeren. Voor uw bedrijfspand staan alle bedrijfsgebouwenverzekeringen op prijs en kwaliteit en direct online berekenen.

De voordeligste bedrijfsverzamelgebouwverzekeringen, de vergelijking van alle goede verzekeringsmaatschappijen op onze site brengt u naar de goedkoopste bedrijfspandverzekering, een prima opstalverzekeringbedrijven voor uw bedrijfspand.

De beste verzekering voor uw bedrijfspand, u kunt diverse maatschappijen verzekeren.

We zitten gegarandeerd 10% onder de premie van Interpolis bijvoorbeeld. Hier kunt ons ook over bellen; 026-3709043.


 
De gebouwenverzekering van verzekering05.nl
 


Uw gebouwenverzekering nóg goedkoper

 
 

De goedkoopste bedrijfsgebouwenverzekering bij verzekering05.nl Wij hebben naast de gebouwenverzekering alle andere schadeverzekeringen voor zakelijke gebruikers. Door het vergelijken van premies via onze prijsvergelijk modules, willen wij u een verzekering aanbieden met een concurrerende premie. Veel van onze cliënten kiezen voor een complete verzekeringspolis waardoor men profiteert van korting. Onze gebouwenverzekering wordt nóg goedkoper als u de verzekering onderbrengt in een verzekeringspakket!

 
 


Onafhankelijk vergelijken op prijs en kwaliteit

 
 

Bij verzekering05.nl kunt u vrijblijvend een premievergelijking maken. Ons kantoor maakt een onafhankelijke voorselectie van maatschappijen. Bij de voorselectie van de gebouwenverzekering is niet alleen de laagste premie belangrijk. Ook letten we op uitgebreide polisvoorwaarden, een uitstekende dekking en een beperkt eigen risico. Wij willen ú in de eerste plaats een goed advies geven. Daarom bieden we een selectie van de beste maatschappijen. U kunt zelf online een offerte aanvragen voor uw gebouwenverzekering.

 
   

Informatie over de overeenkomst

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Voor klachten kan de volgende instantie benaderd worden:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt ook bellen met (070) 333 89 90,

mailen naar info@kifid.nl of kijken op www.kifid.nl.

Privacy-reglement: De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nog nader over te leggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing
 Bijzondere algemene verzekerings informatie.​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

  • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
  • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade