zakelijk verzekeren

Zakelijk verzekeren premie berekenen. 

 

Als ondernemer kunt u alle zakelijke verzekeringen berekenen.

 

Onze vragen zijn zo ingericht dat u alles kunt doorlopen.

Begin met de gewenste ingangsdatum, de rest volgt vanzelf.

Het kan lastig zijn uw bedrijf te selecteren. In dat geval belt u ons even; 026-3709043.

Voor alle vragen over zakelijke verzekeringen kunt u ons terecht.


Na de berekening krijgt meerdere premies te zien, de verschillende maatschappijen staan daar op volgorde. De goedkoopste eerst!

Daarna kunt u er voor kiezen een offerte aanvragen of de polis direct af te sluiten.

We nemen daarna contact met u op.

Een zakelijke bedrijfsverzekering kunt u nu direct online berekenen en dan kan u de verzekering direct afsluiten. We gaan voor uw bedrijf voor kwaliteit.

We zitten gegarandeerd 10% onder de premie van Interpolis bijvoorbeeld. Bel 026-3709043 voor informatie!

Voordelen zakelijke verzekering, bedrijfszekerheidspakket:

* De verzekeringen zijn op elkaar afgestemd, u heeft dus geen overlap

* Vrije pakketkeuze, u bepaalt zelf wat u wilt verzekeren en wat niet

* Het bedrijfszekerheidspakket is dagelijks opzegbaar

* U kiest één eigen risico voor het hele pakket

* Het eigen risico geldt per schadegeval maar één keer, dus voor alle betrokken verzekeringen samen. Als in een specifieke situatie een hoger eigen risico van toepassing is, dan geldt het hoogste eigen risicobedrag.

* Pakketkorting al vanaf twee verzekeringen

Zakelijke verzekeringen van verzekering05.nl zijn ter bescherming van u en uw bedrijf.

U verzekert uw aansprakelijkheid, uw bezittingen, uw rechtsbijstand uw personeel en uzelf.

Particulieren zijn wettelijk beter beschermd dan u als zakelijke rechtspersoon.

De goedkoopste premies voor uw zakelijke verzekeringen.

Zakelijke autoverzekeringen kunt u afsluiten voor uw personenauto of voor uw bedrijfsauto. Dan zijn de auto's zonder BTW verzekerd, dit is met een speciaal nieuw tarief.

Het doel van de zakelijke verzekeringen is u als het verzekerde bedrijf te beschermen tegen calamiteiten en claims.

Keuzemogelijkheden U kunt zelf het bedrijfszekerheidspakket samenstellen met schadeverzekeringen. Bovendien kunt u eenvoudig het pakket stopzetten of juist uitbreiden. Binnen het Zekerheidspakket heeft u de keuze uit de volgende verzekeringen: • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

• Rechtsbijstandverzekering Bedrijven

• Autoverzekering

• Gebouwverzekering

• Inventaris-, Goederen- en Huurdersbelangverzekering

• Computer- en Elektronicaverzekering

• Geldverzekering

• Bedrijfsschadeverzekering

• Extra kostenverzekering

• Eigen vervoerverzekering

• CAR-verzekering (Construction All-Risk)

• Installatie- en Montageverzekering

 


​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

 

 

  • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
  • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade 

bedrijfsverzekeringen Arnhem zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Amsterdam zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Rotterdam zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Den Haag zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Oosterbeek zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Duiven zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Nijmegen zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Bemmel zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Elst zakelijke verzekering bedrijfsverzekeringen Dieren zakelijke verzekering bedrijfsverzekering Westervoort zakelijke verzekering