bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering


Een berekening maken is absoluut de moeite waard!


bestelautoverzekeringen;

Zakelijk of prive gebruik. Vergelijk nu online de goedkoopste bestelautoverzekering met prijs en kwaliteit vergelijking. De verzekering voor uw bestelauto makkelijk berekenen.

Zakelijk gebruik maar ook prive gebruik mogelijk.

U maakt een onafhankelijke berekening. Bedrijfsautoverzekeringen kunnen op verschillende wijze bekeken worden. Soms is de premie per bedrijfstak verschillend, het aantal auto's kan van belang zijn.

Wij zoeken dit voor u uit. Bij de voorselectie van de bedrijfsautoverzekeringen is niet alleen de laagste premie belangrijk. Ook letten we op uitgebreide polisvoorwaarden, een uitstekende dekking en een beperkt eigen risico. 

  • Rechtsbijstandverzekering Verkeer De Rechtsbijstandverzekering verzekert u van juridische steun n.a.v. conflict na een aanrijding. Voorbeelden hiervan zijn schade, waardevermindering van uw bestelwagen, letselschade, enz. Accessoires Verzekering
  • De Accessoires Verzekering als onderdeel van de Bestelautoverzekering verzekert de accessoires in uw bestelwagen tegen schade, diefstal, etc. Wanneer de accessoires in uw bestelwagen een waarde hebben van € 1.500 of minder, dan kunt u volstaan met de standaard variant. Anders kiest u voor uitgebreid.
  • Ongevallenverzekering Inzittenden De Ongevallenverzekering Inzittenden keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Standaard wordt bij overlijden € 5.000 en bij invaliditeit € 20.000 uitgekeerd. Voor de uitgebreide variant geldt respectievelijk € 10.000 en € 45.000. Schadeverzekering Inzittenden
  • De Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade met blijvende invaliditeit. Speciale aanpassingen, medische behandelingen en inkomstenderving, etc. ten gevolge van een ongeval. Bij de standaard dekking wordt € 200.000 per schadegebeurtenis uitgekeerd. Voor de uitgebreide dekking geldt € 400.000 per schadegebeurtenis.
  • Vervangend Vervoer Verzekering De Vervangend Vervoer Verzekering als onderdeel van de Bestelautoverzekering verzekert u van vervangend vervoer, wanneer u uw bestelwagen niet kunt gebruiken door diefstal of een ongeval.4. Als u de verzekering ongedaan maakt (eenzijdig), dan is daarmee de verzekering ongeldig. Dit betekent dat wij eventuele schade die u lijdt gedurende de bedenktijd niet vergoeden.
  • Op de aanvraag van een schadeverzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende; 1. Uw bedenktijd is 14 kalenderdagen 2. Uw bedenktijd gaat in 5 dagen na afgiftedatum van de polis. 3. De verzekering heeft een contracttermijn van ten minste een jaar 4. Als u de verzekering ongedaan maakt (eenzijdig), dan is daarmee de verzekering ongeldig. Dit betekent dat wij eventuele schade die u lijdt gedurende de bedenktijd niet vergoeden.

 

Ongevallen inzittenden verzekering

 

Veroorzaakt u of een andere bestuurder van uw bestelauto een verkeersongeluk met blijvend letsel of zelfs overlijden tot gevolg? Dan volgt er niet standaard een financiële tegemoetkoming voor de inzittenden van uw bestelauto. Wij keren wel een bedrag uit als u de aanvullende verzekering Ongevallen Inzittenden heeft afgesloten.

 

Verhaalservice Bestelauto

 

Het oplossen van een juridisch conflict met de tegenpartij na een verkeersongeval kan u veel tijd en energie kosten en ergernis bezorgen. Voorkom dit alles door de aanvullende verzekering Verhaalservice af te sluiten bij uw Generali Bestelautoverzekering. Dan krijgt u juridische hulp bij het verhalen van materiële schade.  
Welk type bestelautoverzekering past bij u?

Overzicht dekking bestelautoverzekering

 

 

Overzicht dekking bedrijfsautoverzekering

Dekking

 

WA

 verzekering

WA +
Beperkt casco

Verzekering

WA+
Volledig casco

verzekering

Schade door u aan anderen

X

X

X

Brand

 

X

X

Diefstal, inbraak, joyriding

 

X

X

Ruitbreuk

 

X

X

Botsing loslopende dieren

 

X

X

Storm, hagel, overstroming

 

X

X

Botsen en omslaan

 

 

X

Aanrijding

 

 

X

Te water raken

 

 

X

Vandalisme

 

 

X

Slippen

 

 

X

Verhaal door de maatschappij bij schade

 

 

X